เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว DeltawaveC-P Portable Clamp-on Ultrasonic Flowmeter
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวชนิดอัลตร้าโซนิค Handheld Ultrasonic Flowmeter LRF-2000H
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบติดตั้งชนิดอัลตร้าโซนิค Integrated Flowmeter LRF-2000F
มิเตอร์วัดการไหลแบบ Ultrasonic Clamp On LRF-2000S
เครื่องวัดอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ (Ultrasonic flowmeter) LRF-2000P
เครื่องวัดอัตราการไหล MT91 Multipoint Air and Gas Mass Flow Meter for Large Line Sizes and Stacks
Ultrasonic Flow Meter (อุลตร้าโซนิคโฟลว์มิเตอร์) LRF-2000M
เครื่องวัดความหนา UM-1 Ultrasonic Thickness Gauge
เครื่องวัดความหนาวัสดุ UM-1D Ultrasonic Thickness Gauge
เครื่องวัดความหนาวัสดุ UM-3 Ultrasonic Thickness Gauge
เครื่องวัดความหนา UM-2D Ultrasonic Thickness Gauge
เครื่องวัดความหนา UM-2 Ultrasonic Thickness Gauge
เครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส GF03 Gas Mass Flow Meter
เครื่ื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส GF92 Gas Mass Flow Meters
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Datalogger KIMO KTR 350
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Datalogger KIMO KTT 310
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Datalogger KIMO KH 110
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Datalogger KIMO KH 350
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Datalogger KIMO KH 250
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Datalogger KIMO KH 210
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบไวเลส Wireless Datalogger KIMO KH 210-RF
เครื่องวัดและบันทึกค่าความดันต่างแบบไวเลส Wireless Pressure Datalogger KIMO KP 110-RF
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบไวเลส Wireless Datalogger KIMO KT 110-RF
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบไวเลส Wireless Datalogger KIMO KT 150-RF
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบไวเลส Wireless Datalogger KIMO KTR 310-RF
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบไวเลส Wireless Datalogger KIMO KTT 310-RF
เครื่องวัดและบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าแบบไวเลส Wireless Datalogger KIMO KTU 210-RF
เครื่องตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม Dosimeter DS 300
จอแสดงผล Mutli-channel displayer ATT 300
จอแสดงผล Multi-channel displayer ATE 300
เครื่องวัดความดังเสียง Dosimeter DS 200
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ Air Flowmeter KIMO DBM 610
หัววัดอัตราการไหลของอากาศ Airflow cone
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ Air Flowmeter KIMO DBM 700
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Hygrometer KIMO HD 200
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Hygrometer KIMO HD 150
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Hygrometer KIMO HD 110
เครื่องวัดชนิดมัลติฟังก์ชั่น Multi-Function Meter KIMO AMI 310
หัววัดอัตราการไหลของอากาศ Airflow cone for vane 100 mm
เครื่องมือวัดแบบมัลติฟังก์ชั่น Multi-Function Meter KIMO AMI 300
เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง Hygrometer KIMO HM 50
เครื่องวัดความดันอากาศชนิดของเหลว Vertical Liquid Column Manometer TJ Series
เครื่องวัดความดันต่างอากาศชนิดของเหลว Vertical Liquid Column Manometer LU Series
เครื่องวัดความดันต่างอากาศชนิดของเหลว Vertical Liquid Column Manometer KM Series
เครื่องวัดความดันต่างอากาศชนิดของเหลว Vertical Liquid Column Manometer GF Series
เครื่องวัดความดันอากาศชนิดของเหลว Inclined Liquid Column Manometer CP25
เครื่องวัดความดันอากาศชนิดของเหลว Liquid Column Manometer ECM Series
เครื่องวัดความดันอากาศชนิดของเหลว Inclined Liquid Column Manometer HP Series
เครื่องวัดความดันอากาศชนิดของเหลว Inclined Liquid Column Manometer KX Series
เครื่องวัดความดันอากาศชนิดของเหลว Inclined Liquid Column Manometer MG Series

      
Sitemap หมวดหมู่